Följ FRITIDS och SYV på Instagram!

Välkomna till Oxbacksskolan
- skolan där eleverna utmanas, utforskar, upptäcker och utvecklas!
    
 

        

Oxbacksskolan - en modern skola i en traditionell miljö där alla känner sig välkomna. Oxbacksskolan är kommunens äldsta skola och ligger i centrala Södertälje. Skolan har nästan 600 elever från förskoleklass till åk 9 där även skolbarnsomsorg erbjuds .

Information om höstterminens skolenkät för vårdnadshavare till barn i årskurs 2, 5 och 8 i Södertäljes kommunala skolor

Information om höstterminens skolenkät för vårdnadshavare till barn i årskurs 2, 5 och 8 i Södertäljes kommunala skolor

Tidigare år har det funnits en kommunövergripande enkät som vårdnadshavare till barn och ungdomar i Södertäljes kommunala skolor har fått fylla i men eftersom den inte fick önskad effekt vad gäller att kunna vidta åtgärder och anpassa skolans verksamhet så nära eleverna som möjligt har vi valt att inför detta läsår ta fram en enkät där resultaten analyseras på skol- och klassrumsnivå. Vi önskar därför att ni som vårdnadshavare till barn i årskurs 2, 5 och 8 tar er tid att fylla i enkäten som finns i Lärplattformen. Det är en enkät med 14 påståenden graderade från Instämmer helt till Instämmer inte alls och tar bara några minuter att fylla i. För att kunna dra korrekta slutsatser önskar vi förstås en så hög svarsfrekvens som möjligt. Vi hoppas därför att ni vill hjälpa till att göra er barns skolgång ännu bättre genom möjligheten att föra fram era synpunkter!

Information om Lärplattformen finns på kommunens hemsida på följande länk:

http://www.sodertalje.se/Barn-Utbildning/Larplattformen/

OBS! Enkäten går att fylla i under november månad 2016Elevarbeten

Spana in elevarbeten gjorda i träslöjden under ht -15!

Oxbacksskolan i press/radio/TV:

160109 Flest förstelärare på Oxbacksskolan - LT

151218 Julkort till Boel Godner från klass 3:2

151212 Invigningen av skolbiblioteket i LT och i SVT/Södertälje (Efter 2:25min) 

151211 Oxbacksskolan och Järna ridklubb i LT
                

150827 Information från utbildningsdirektören

Ris och ros från Skolinspektionen - läs utbildningsdirektör Peter Fredrikssons brev till  medarbetare och vårdnadshavare i Södertälje kommuns förskolor och skolor.

Kontakt:

Expedition


Jerry Norrbom, rektor 
Tel: 08-5230 1074 

Fax 
08-550 418 15

Besöksadress 
Bellevueg. 6-8  (karta)

Högstadiet:
Mariekällgatan 3,
ingång från innergården

Postadress 
151 89 Södertälje
______________________________________________________
Lå 2016-2017
Viktiga datum

Mån 5/12 Studiedag
(Fritids har öppet!)
---
Mån 9/1 Studiedag - all personal
Fritids har stängt

Tis 10/1 Studiedag - lärare
(Fritids har öppet!)

Ons 11/1 Terminsstart elever 

OBS! Variationer kan förekomma mellan skolor.


                                
              Ansvariga för hemsidan

              Jonas Hagung, bitr. rektor      jonas.hagung@sodertalje.se 
                 
Ċ
Jonas Hagung,
26 apr. 2016 01:20
ĉ
Okänd användare,
9 nov. 2015 06:02
ĉ
Jonas Hagung,
20 maj 2014 02:49
Ċ
Jonas Hagung,
26 feb. 2016 04:03
ĉ
Jonas Hagung,
6 okt. 2014 23:54
ĉ
Jonas Hagung,
17 aug. 2016 23:11
Comments