Blänkare från Oxbacksskolans styrelsemöte den 18 mars 2013


Vad händer med Oxbacksskolan? Peter Friström (utbildningsnämndens ordförande) samt Per Holmgren och Metin Hawfo från utbildningsnämnden var och berättade om planerna för Oxbacksskolan. Vissa förändringar har skett sedan det beslutades att Oxbacksskolan skulle byggas ut för 160 miljoner bl.a. när det gäller ekonomi och lokaler. Campus Tälje flyttar till Astras lokaler och att bygga ut Oxbacksskolan kommer att kosta mer än vad som tidigare var budgeterat, eftersom en större skola behövs om 10 år.

Förslag:

1.      Utbyggnad av Oxbacksskolan. Dyrast förslag. 

2.      Flytta hela Oxbacksskolan till Campus Tälje och en förskola och särskolan från Stålhamra och Wasaskolan.

3.      Behåller F-3 och 4 på Oxbacksskolan och 5-9 flyttar in i Camus Täljes lokaler. Soldalas högstadium flyttas också dit.

Vi diskuterade för- och nackdelar med de olika förslagen. Oro bland föräldrar finns över att skolan ska bli för stor och över vad som kommer hända med de gamla skolhusen. Beslut kommer att tas i april. Elevrådet och klasserna är informerade och eleverna kommer att bli delaktiga i t.ex. planering av nya lokaler och skolgård om det förslaget blir aktuellt.   

Sommarfritids är v. 28-31 på Blombackaskolan.

Tom Tits sista studiedag för det här läsåret är på onsdag och för fritids är det nästa onsdag.  Vi har ett nytt treårs avtal med Tom Tits när det gäller fortbildning och elevbesök på Tom Tits. Tom Tits är också positiva till att vara med och utforma lokalerna och skolgården på Campus Tälje om vi flyttar dit.

Den här terminen har utvecklingssamtalen varit tidigare på terminen för att det just ska vara ett utvecklingssamtal. I år 1-6 hade lärarna samtal under en hel dag och andra lärare eller fritidspersonal hade klasserna. I år 7 har eleverna till stor del hållit i sina samtal själva. Viktigt att ge eleverna möjlighet att förbereda dem väl.

Det har varit brandövningar i alla skolhuset. 

Brandinspektionen har varit här och vi har inget tillstånd längre att ha gasol i träslöjden. Vi lämnar in en ny ansökan när vi får lab. salar.

Faith, en amerikansk forskare som var på bl.a. Oxbacksskolan i ett år, kommer och presenterar sitt arbete på nästa styrelsemöte den 16 april.

Vi måste gå in genom personalingången för att läsa mail. Någon har kapat en del e-mail konton. De har skickat falska mail om att mail- boxen är full och några har lämnat ut uppgifter om sina konton så de har blivit kapade.

En förberedelsegrupp har startad med ca. 10-15 elever. Några av eleverna går heltid i gruppen och andra delar av skoldagen. Majoriteten av eleverna är från Syrien.    

Susanne Rönnby är matematikutvecklare i Södertälje Kommun och jobbar på Oxbacksskolan med lärarna i år 2-4.

Fyra klasser, båda 6:orna och båda 7:orna har varit i Flottsbro och åkt skidor. Det har fungerat väldigt bra och eleverna har varit mycket positiva.                                                                                                                                               

Ekonomin är tuff, men vi håller den. Inköp måste begränsas, men inga personaluppsägningar behöver göras. 

En förälder efterlyser diskussioner, föräldramöten och föreläsare om nätmobbing. Det är köpstopp så vi får inte ta in föreläsare. Nästa Olweus möte kommer att handla om nätmobbning.                    

Nästa möte är tisdag den 16 april.


Blänkare från Oxbacksskolans styrelsemöte den 20 februari 2013

 

 

Skolan har haft ett verksamhetsbesök av grundskolechefen Carmen Hernon Blom. Hon har träffat ledningsgruppen, personal och elever. Vi fick beröm för vårt science center- och Olweus arbete. Det kommer en skriftlig rapport på vad vi behöver förbättra och vad som redan är bra.

    

I mars har fritids två halvdagar på Tom Tits för att fortsätta sin science center utbildning. Jerry har skrivit ett treårskontrakt med Tom Tits för fortsatt samarbete, skolan kommer bl.a. få laborationsmaterial och mer fortbildning.

 

Det har kommit många nyanlända elever som behöver få svensk undervisning i mindre grupper. Ev. kommer de att få undervisning på förmiddagarna i en lokal i Brunnsäng, p.g.a. att vi har lokalbrist. Under våren har skolan hyrt en minibuss som då skulle kunna användas.

 

Prao är på väg bort.  Det är svårt att få företag att ta emot elever, kanske blir det mer arbetsplatsbesök i framtiden.

 

Elever fotograferar i skolan och lägger ut på instagram och facebook. Vi pratade om att det är viktigt att lära eleverna att handskas med sina telefoner.

 

Vi gick igenom skolgårdsenkäten där eleverna hade markerat ut otrygga ställen. Ev. kommer enkäterna att läggas ut på hemsidan. 

 
 
 

Blänkare från Oxbacksskolans styrelsemöte den 23 januari 2013.

Vi utvärderade julavslutningen och tyckte att det mesta var bra. Lite förbättringar behöver göras till nästa avslutning när det gäller ljudet och organisationen av hur klasserna och föräldrarna står placerade. 

En mattespecialist, Susanne Rönnby, jobbar med mattelärarna i år 1-5. Anki From hjälper klasslärarna i år 4 med hur de kan arbeta med nyanlända elever.

Under våren kommer det att vara nationella prov åk 3 och 6. För 3:orna är det prov i matematik och svenska och för 6:orna är det prov i matematik, svenska, engelska, SO och NO.

Fredagen den 15 februari är det verksamhetsbesök på Oxbacksskolan och då kommer grundskolechefen Carmen Hernon Blom och besöker ledningsgrupp, personal och elever.

Kommunen har haft en riskinpektion på Oxbacksskolan och de har bl a kontrollerat larm och brandsäkerhet. Skolan fick bra omdöme.

I mars blir det en särskild brandinspektion. Brandövning kommer att ske någon gång i vår. Uppsamlingsplatserna måste göras om p g a  paviljongen.

Frida är ny lärare i år 7, efter Elena som har är föräldraledig och Noah, är ny lärare i år 5, efter Therese, som också är föräldraledig. Birgitta Nilsson är ny kurator och kommer att arbeta tisdagar och onsdagar. Bo Gjertz har fått en ny medarbetare i träslöjden, Marian.

Badet har börjat för åk. 2 och fortsätter till påsk.

På idrotten åker alla klasser skridskor nu, både på Månskensrinken och i Scaniarinken. Skridskor finns att låna.

7:orna har varit på musikal, ”Fame”, på Wendela Hebbe gymnasiet. 

Åk. 6 och 7 kommer att åka slalom i Flottsbro.

Åk. 7 har varit på Tekniska museet i Stockholm.

Skolan kan bli bättre på att be föräldrar om hjälp vid utflykter så att fler vuxna kan vara med. Ibland kan det vara svårt att få med tillräckligt med personal från skolan och då är det bra om föräldrar kan vara med.Blänkare från Oxbacksskolans styrelsemöte den 10 december 2012.

Fritids och några andra ur personalgruppen har varit på en första hjälpen utbildning.

 Luciaföreställningarna kommer att vara i idrottssalen kl. 9.00 och 10.00.

 Julavslutningen är i år, för första gången, på kvällen kl. 18.00. Vi startar utomhus vid trappan bakom södra huset. Kören sjunger, några elever spelar instrument och rektor håller tal. Sedan avslutar alla klasser i sina klassrum.

 Betygen för åk. 6 och 7 ska vara satta den 17 december.

 Skolverket var mycket positiv över Södertälje kommun förbättringsarbete efter deras inspektion.

 Röda korset har samlat in 100 kassar med bl.a. mat. Olika butiker i Södertälje har skänkt saker till dem och Oxbacksskolans elever (åk. 2 och 3) har gjort julkort till kassarna.

Berättarministreriet kommer ev. att läggas ned p.g.a. dålig ekonomi. Skolor i närområdet betalar en del, men mer pengar behövs.

 En nyanställd, Nadja, börjar på fritids på fredag och kommer att jobba tillsammans med Anette terminen ut.

 Johnny Norrbom kommer att vikariera i idrott under vårterminen när Markus är pappaledig.

 Nahir är en ny assistent i Myggorna och Bassam är ny resursperson på fritids och på raster.

 Mikaela kommer att vara resurs i 1:orna efter jul och Linda kommer att jobba i 3:2.

 Vikarier till åk. 5 och 7 är ej klart. Annonser är ute igen och ett par intervjuer är bokade.

 Vi diskuterade snöbollskastning och kom väl fram till att det är svårt att tillåta det bl.a. på grund av att vi inte har någon lämplig plats och skaderisken.

 Vi hoppas att kunna jobba mer med ”Flipped classroom” (filmade genomgångar) i framtiden.  De kommer då att finnas på hemsidorna.

 Vi har en osäker ekonomi. Vi har fått ytterligare två räkningar för elever som bor i området, men går i specialskolor. Den 21 december kommer skolpengen och budgeten för nästa år att bli klar.

 Resultaten för åk. 7 kommer utvärderas (övriga klasser också). Det vore bra med utvärdering av övrigt också för år 7 (frukost, uppehållsrum, delat mentorskap/ledarskap m.m). Många elever i år 7 tycker att det har varit stressigt med flera prov i veckan och med betygen. 

Det har varit en period med stora istappar på skolhusen. Skolan ringer till felanmälan när det är istappar och de kommer förhoppningsvis så fort som möjligt. I väntan på dem så sätts platsband upp för att spärra av aktuella områden. De tidigare installerade värmeslingor, som skulle stoppa istappar, blev tyvärr förstörda av elever.  

              

       Nästa möte är onsdagen den 23 januari kl. 17.30.Blänkare från Oxbacksskolans styrelsemöte den 13 november 2012.

Fritidspersonalen kommer att få jackor så att de lättare känns igen ute. Tyvärr är jackorna försenade för det var ett tryck på ryggen (Oxbacksskolan), som inte fick vara där enligt kommunens informationsenhet. Peter Fredriksson ska bestämma hur det blir. 

Kulturministern har varit på besök hos 5:orna och lyssnat på bl.a. representanter från berättarministeriet, en författare, lärare och elever som samtalat kring skönlitteratur och skrivprojekt i skolan.

Lärarna har varit på ytterligare ett möte med andra lärare för att bl.a. diskutera den nya läroplanen, lokala pedagogiska planeringar och betyg.

Fritids har haft ett föräldramöte som det tyvärr inte kom så många föräldrar till.  De som var där tyckte att de fick mycket information och att det var ett bra möte. Fritids har sammanställt en folder till föräldrar med telefonnummer och annan information.

På höstlovet var Fritids på Junibacken.

Det har varit ännu en utbildningsdag på Tom Tits för all personal.

Skolan behöver byggas ut till 2014. Nästa läsår finns plats för alla, men inte till året efter. Det kommer ett besked i januari om hur det kommer att lösas.

Under vårterminen kommer ett nytt mentorskap att införas. Slöjd- och idrottslärare kommer också att ha utvecklingssamtal. En del av utvecklingssamtal kommer också att hållas på dagtid när eleverna har andra lärare eller fritidspersonal. 

Jerry håller på att utarbeta en kravprofil för Oxbacksskolan. Det kommer bl.a. att finnas med att de som arbetar på skolan måste arbeta med  Science centre pedagogik, Olweus och mentorskap.

Åk. 7 är igång med Skola 24 och egen inloggning för föräldrar. Där kan föräldrar sjukanmäla och se sitt barns ev. sena ankomster och frånvaro. Åk. kommer snart också igång.

Skolan söker personal till åk. 5, 7, idrott och fritids. Annonserna finns ute.

Kommunen har köpstopp. Skolan fick en oväntad räkning på 117 000 kronor för en elev, som har annan skolplacering, och som bodde i vårt område ett tag. Information om att eleven bodde i området hade inte nått skolan och därför var det inte budgeterat för den utgiften.

Kommunen ska spara 3%, men inte på skolan. Nästa år blir tuffare ändå eftersom skolan t.ex. inte får någon ersättning för lönehöjningar.

Det har kommit en fråga från en förälder om vad det är för rutiner när det gäller skor i korridoren i paviljongen. Personalen säger att de får ha skorna på sig i korridoren, men inte i klassrummet och rekommenderar inneskor.

  Nästa möte är måndagen den 10 december kl.17.30 i personalrummet.

Blänkare från Oxbacksskolans styrelsemöte den 1 oktober 2012.

 

Verksamheten är igång och det har varit en tuff skolstart på många sätt. Det är mycket på gång i skolan med bl.a. en ny läroplan. Det är många elever med särskilda behov och det har under hösten varit stor personalfrånvaro.

Tom Tits utbildningen är igång och all personal har varit på den första utbildningsdagen.  

Slussen/studion har i dagsläget 47 elever som är där regelbundet. 

Det har tillsatts mer personal i åk. 2 och 4. 

Fritids ska få första hjälpen utbildning. 

På fredag den 5 oktober kommer grundskolechefen, utbildningsnämndens ordförande och utbildningschefen på besök till Oxbacksskolan.

Några inköp har nyligen gjorts t.ex. en ny kopiator och möbler till paviljongen Lärarnas nya löner blev högre än vad skolan hade budgeterat. Trots det är budgeten i balans. Ev. kommer också en hjärtfibrillator köpas in. Eleverna kommer på klassråden och elevrådet få önska något till skolgården.

Det måste finnas rutiner för föräldrar och personal när det gäller hämtning och lämning. Det finns ibland ingen personal ute på fritids på eftermiddagstid. Fritidspersonal kanske borde ha någon väst eller jacka så de känns igen på skolgården under eftermiddagstid. Jonas tar upp det med Jerry och Lena samt fritidspersonal och återkommer till nästa möte.

Rädda barnen anordnar varje år en barnhearing för att uppmärksamma barnkonvention och de demokratiska rättigheter som barn har. Barn får då ställa frågor till politiker. I Södertälje kommer det vara i stadshuset måndagen den 19 november kl.16.00 - 19.00. Först är det en träff den 5 november för att förbereda frågor.  Elevrådet bjuds in och får information om det vid nästa elevrådsmöte. De får hem en lapp där föräldrar får godkänna deras eventuella medverkan. 

Vi diskuterade ett ev. policybeslut när det gäller klasskassor. Idag ser det väldigt olika ut och i vissa klasser finns det engagerade föräldrar som hjälper elever att samla till en klasskassa och i andra klasser finns det inte det. Hur gör vi i framtiden?  Vi diskuterar vidare vid nästa möte.

                     

Nästa möte är tisdag den 13 november kl.17.30.