Om skolan

På vår skola är det viktigt att alla elever blir sedda och vi arbetar aktivt förebyggande mot mobbing. Vi följer Södertälje kommuns likabehandlingsplan.
På vår skola ska alla känna sig respekterade och både elever och föräldrar ska alltid känna sig välkomna till skolan. Skolan är en praktikskola vilket innebär att flera av våra lärare är handledare för lärarstuderande. Vi är en skola som arbetar för att alla elever ska nå sina mål och få goda studieresultat.

Hösten 2012 inleddes ett unikt samarbete med Tom Tit som syftar till att all undervisning ska genomsyras av Science Center-pedagogik. Dessutom ska lärare som undervisar i matematik och NO  genomgå högskolekurser i Tom Tits regi.

Vår pedagogik kännetecknas av att vi utgår från elevens lust att lära. Det lilla barnet har en inneboende nyfikenhet som vi vill bibehålla under hela elevens skoltid hos oss. För att uppnå detta vill vi att våra elever utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill att elevernas alla sinnen ska aktiveras genom vårt utforskande arbetssätt. Tillsammans – elever och lärare – gör vi hela tiden nya upptäckter som vi bygger vidare på i undervisningen.

Åk 5-9 har sina lokaler på Mariekällgatan 3. 
    

             

Comments