Rastvaktsschema

Våra rastvakter känns igen på sina gula västar. Under varje rast finns minst två rastvakter ute bland barnen. Vid flertalet raster finns ytterligare vuxna i form av assistenter eller annan elevstödjande personal. 
 
Åk F-6/Bellevuegatan
 
 

 Måndag

 Tisdag

Onsdag 

 Torsdag

Fredag 

Fm-raster:          
09:35-09:55 Jessica
Shagi
Yvonne
Linda E
Anna-Lena
Ilona 
            

Helena
Bassam
Shagi
Ilona
10:00-10:30

Leif
David

 

Linda Er

Ulrika

Eva
Katarina

Kerstin

Carita

Frida             Katarina
           
Lunch-raster:
         
11:50-12:10 Anna-Lena
Donia
Helena
Susann
Yvonne
Linda E
Micke K
Susann
Micke K
Elena
12:10-12:30 Ziyo
Bassam

Jessica

Ziyo

Eija
Leif

Elena

Eija

Methap
Berivan  
 

Carita             

12:30-12:50

Gordana

Fredrik

Jenny

Liselott

Karin

Liselott

Jonny

Jenny

Magdalena

Malin

12:50-13:10

Eva

Karin      

Frida

Miram

Jonny

Donia

Gordana

Fredrik
 
                  

Jonas

ÅsaUnderordnade sidor (1): Rastvaktsschema, högstadiet 2017-18
Comments