Frånvarohantering

Föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att via Lärplattformen göra sjukanmälan och se sitt barns frånvaro.  
 
Ledighetsansökan:
Vid ledighet/lov under terminstid måste föräldrar/målsmän begära ledighet i god tid. Längre ledighet måste alltid beviljas av rektor och får inte överstiga 10 dagar/år. I samband med Nationella prov beviljas ej ledighet.

Ledighetsblankett finns här.

Om du har problem eller funderar över något, vänd dig alltid till din klasslärare. 


ĉ
Jonas Hagung,
7 okt. 2014 03:47
Comments